Regulamin zakupów

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

kwazar-lampy.pl

 

1. WARUNKI OGÓLNE
2. DANE KLIENTA
3. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
4. ZAKUPY
5. PŁATNOŚĆ
6. DOSTAWA
7. ZWROT TOWARU
8. RĘKOJMIA I GWARANCJA

 

§1

WARUNKI OGÓLNE

1. Regulamin określa warunki i zasady sprzedaży przez firmę RADAM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Opolu przy ul. Niemodlińskiej 66/5, 45-865 Opole, numer NIP: 7543134955, prowadzącą sprzedaż za pośrednictwem Internetu – poprzez witrynę znajdującą się pod adresem www.kwazar-lampy.pl

2. Każda osoba składająca zamówienie (zwana dalej Klientem) w sklepie internetowym znajdującym się pod adresem www.kwazar-lampy.pl jest zobowiązana zapoznać się z regulaminem. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia Klienta z zawartych w nich zasad.

3. Podczas dokonywania zakupów w sklepie internetowym Klient potwierdza fakt zapoznania się z niniejszym regulaminem i akceptuje go w obowiązującej formie. Niniejszy regulamin jest częścią treści zawieranej przez sklep oraz zamawiającego klienta umowy kupna - sprzedaży.

4. Zawartość sklepu internetowego www.kwazar-lampy.pl nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego art. 543.

 

§2

DANE KLIENTA

1. Podanie danych osobowych w formularzu rejestracyjnym jest niezbędne do przeprowadzenia transakcji zakupu. W interesie Klienta leży podanie prawidłowych danych umożliwiających kontakt i dostarczenie zamówionego towaru – RADAM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z błędnego podania danych.

2. RADAM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia, w wypadku gdy dane podane przez Klienta podczas rejestracji, będą niezupełne (brak imienia, nazwiska, adresu, nr telefonu bądź adresu mailowego), lub gdy dane podane przez Klienta są błędne lub nieprawdziwe.

 

§3

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe przekazywane nam przez klientów sklepu www.kwazar-lampy.pl, są przetwarzane przez RADAM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Opolu przy ul. Niemodlińskiej 66/5, 45-865 Opole, numer NIP: 7543134955, prowadzącą sprzedaż za pośrednictwem Internetu – poprzez witrynę znajdującą się pod adresem kwazar-lampy.pl  zgodnie z naszą polityką ochrony danych osobowych która znajduje się również poniżej tego dokumentu.


2. Klient zobowiązany jest chronić poufność haseł i nazw użytkownika, które wykorzystuje w kwazar-lampy.pl Klient ponosi odpowiedzialność za przekazanie hasła i umożliwienie korzystania z konta przez osoby trzecie. Klient jest odpowiedzialny za działania mające miejsce przy wykorzystaniu hasła lub konta Klienta. Klient zobowiązuje się zawiadamiać RADAM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Opolu przy ul. Niemodlińskiej 66/5, 45-865 Opole, numer NIP: 7543134955, prowadzącą sprzedaż za pośrednictwem Internetu – poprzez witrynę znajdującą się pod adresem www.kwazar-lampy.pl niezwłocznie o korzystaniu z jego konta przez osoby nieupoważnione lub o wszelkich innych znanych mu naruszeniach bezpieczeństwa.

§4

ZAKUPY

1. Zamówienia w Sklepie Internetowym można składać 24h/dobę przez cały rok kalendarzowy. Zamówienia złożone w dni powszednie po godzinie 13.00, soboty, niedziele oraz w święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.

2. Przed złożeniem zamówienia, Klient umieszcza w wirtualnym koszyku wybrany przez siebie towar lub towary, które zamierza nabyć. Podczas wyboru towarów Klient może dowolnie zarządzać zawartością koszyka poprzez dodawanie do koszyka kolejnych towarów lub usuwanie ich z koszyka.

3. Po ostatecznym wyborze towarów przeznaczonych do zakupu, Klient zostaje skierowany do formularza służącego do składania zamówień w RADAM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Formularz składania zamówienia, służy do określenia:

 • adresu dostawy,
 • sposobu dostawy,
 • sposobu dokonania płatności za towar,
 • danych do wystawienia faktury jeżeli taka ma być wystawiona,

4. Zamawiający dokonujący zakupu w sklepie internetowym RADAM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia.

5. Po złożeniu prawidłowego zamówienia, sklep przesyła niezwłocznie Klientowi informację o przyjęciu zamówienia na adres poczty elektronicznej (e-mail) podany przy składaniu zamówienia lub podczas rejestracji. Umowa zostaje zawarta z chwilą przesłania Klientowi przez sklep internetowy RADAM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością informacji o akceptacji zamówienia.

6. W momencie, kiedy zamówienie przyjmuje status "przyjęte do realizacji" Kupujący nie ma możliwości wprowadzenia zmian w zamówieniu.

7. Klient jest informowany o bieżącym statusie realizacji zamówienia drogą elektroniczną (e-mail).

 

§5

Płatność

1. Wszystkie ceny podane na stronach sklepu internetowego RADAM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością są podawane w polskich złotych (PLN) i są cenami brutto.

2. Podane ceny towarów nie zawierają kosztu dostawy.

3. Sklep internetowy RADAM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oferuje następujące sposoby płatności za zamówienie:

 • poprzez płatność elektroniczną BlueMedia S.A (podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest BlueMedia S.A.)
 • za pośrednictwem platformy płatniczej Shoper
 • przez system płatności mobilnych BLIK
 • poprzez kartę płatniczą: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro
 • przedpłata standardowym przelewem na rachunek bankowy RADAM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  Numer rachunku: 63 1020 3668 0000 5902 0456 5737
 • za pobraniem - gotówką do rąk przewoźnika, w przypadku dostawy towarów za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD,
 • gotówką w przypadku odbioru towaru przez Klienta osobiście na własny koszt w siedzibie firmy RADAM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 

§6

DOSTAWA

1. Towar zamówiony w sklepie internetowym www.kwazar-lampy.pl dostarczamy za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD.

2. Termin realizacji złożonych 1-2 dni robocze od daty zaksięgowania pieniędzy na koncie RADAM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością W przypadku odbioru osobistego w siedzibie firmy należy umówić się telefonicznie (+48 660078780) lub mailowo na adres sklep@kwazar-lampy.pl.
Jeśli towar oznaczony jest jako „Towar na zamówienie” czas dostawy może ulec zmianie.

3. Czas otrzymania przesyłki zależy od wybranej forma płatności.

4. Wraz z towarem wydawany jest dowód zakupu w postaci faktury VAT lub paragonu fiskalnego. W przypadku braku dowodu zakupu prosimy o zgłoszenie tego faktu w celu uzupełnienia braków.

5. W przypadku odbioru przesyłki zawierającej Towar w miejscu wskazanym przez Klienta, Klient w obecności osoby dostarczającej przesyłkę zobowiązany jest do sprawdzenia przesyłki pod kątem ewentualnych uszkodzeń powstałych podczas transportu oraz jej kompletności. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń, Klient zobowiązany jest poinformować o tym osobę dostarczającą przesyłkę i w obecności tej osoby spisać stosowny protokół reklamacji. Protokół reklamacji jest warunkiem niezbędnym do rozpatrzenia reklamacji ilościowej bądź jakościowej przez firmę kurierską.

 

§7

ZWROT TOWARU

1. Na podstawie Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z 2 marca 2000 (Dz. U. z 2000 r., Nr 22, poz. 271 ze zmianami), Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy, bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni kalendarzowych począwszy od dnia odbioru towarów. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie do firmy RADAM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oświadczenia przed jego upływem (można załączyć do paczki ze zwracanym towarem).

2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny mają klienci będący konsumentami, czyli osobami fizycznymi zawierającymi umowy w celach niezwiązanych bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową ( art. 221 k.c. ).

3. Konsument w związku z odstąpieniem od umowy zobowiązany jest do zwrócenia RADAM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością towaru w stanie niezmienionym, nie może nosić śladów użytkowania, posiadać oryginalne, niezniszczone opakowanie. Każdy odsyłany element powinien mieć kompletne wyposażenie – takie, z jakim został sprzedany. Zwrot towaru, odbywa się na koszt konsumenta. Zwrot towarów powinien nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie czternastu dni.

4. RADAM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością dokona zwrotu płatności na wskazany przez Konsumenta rachunek bankowy, po otrzymaniu od Konsumenta oryginału paragonu fiskalnego lub podpisanej kopii faktury korygującej. Kopia faktury korygującej powinna zostać odesłana na adres korespondencyjny RADAM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, wskazany w pkt 1 niniejszego Regulaminu.

5. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Kupującego uprzywilejowanego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Kupujący uprzywilejowany zgodzi się na inne rozwiązanie, w każdym przypadku Kupujący uprzywilejowany nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

 

§8

RĘKOJMIA I GWARANCJA

1. RADAM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością odpowiada wobec Konsumenta za niezgodność z umową sprzedaży towaru zakupionego przez tego Konsumenta, w zakresie określonym ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.).

2. Wszelkie towary sprzedawane przez firmę RADAM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością są produktami fabrycznie nowymi i objęte są 24 miesięczną gwarancją.

3. Zakupiony towar prosimy przysyłać na adres firmy. Do przesyłki należy dołączyć także kopię lub oryginał dowodu zakupu oraz opisem usterki.

4. RADAM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością prowadzi wsparcie techniczne za pośrednictwem drogi elektronicznej (adres e-mail: sklep@kwazar-lampy.pl). Wszelkie zapytania dotyczące nieprawidłowości w funkcjonowaniu nabytych towarów powinny być nam zgłoszone, wówczas wstępnie zdiagnozujemy usterkę, ponieważ zdarza się, iż przyczyna za nieprawidłowe działanie sprzętu tkwi w niewłaściwej instalacji. Jeżeli ustalenie przyczyn wadliwego działania towaru nie będzie możliwe, poinformujemy Klienta o dalszym postępowaniu.

Wadliwy towar prosimy przysyłać do nas na adres:

RADAM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Wspólna 9, 45-831 Opole

 

POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Zapewniamy naszym Klientom pełne poszanowanie ich prywatności oraz ochronę ich danych osobowych.

Dane osobowe przekazywane nam przez Klientów przetwarzamy w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez Klientów zezwolenia oraz wymogami prawa, w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO). Dane osobowe Klientów przechowujemy na serwerach zapewniających ich pełne bezpieczeństwo. Dostęp do bazy danych posiadają jedynie uprawnieni pracownicy sklepu.

Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 ust. 7 RODO jest RADAM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Opolu przy ul. Wspólna 9, 45-831 Opole, numer NIP: 7543134955, prowadzącą sprzedaż za pośrednictwem Internetu – poprzez witrynę znajdującą się pod adresem www.kwazar-lampy.pl

Podanie danych osobowych oznaczonych jako wymagane jest dobrowolne, jednak konieczne w celu rejestracji w naszym sklepie internetowym oraz w celu realizacji zamówienia. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

Inspektorem Ochrony Danych jest Barbara Nowicka, numer telefonu: +48 721 838 282, email: iod@kwazar-lampy.pl

Powierzone nam dane osobowe wymagane do realizacji umowy to:
imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres email, numer telefonu

Dane Klientów będą przechowywane przez okres 5 lat po zamknięciu roku obrachunkowego, w którym zostały podane. Dodatkowo, dane mogą być przez nas przechowywane dla celów zapobiegania nadużyciom i oszustwom, dla celów statystycznych i archiwizacyjnych przez okres 10 lat od dnia zakończenia obowiązywania umowy lub zdarzenia powodującego konieczność takiego przetwarzania.

Cel przetwarzania danych

Dane będą przetwarzane w celu założenia konta w naszym sklepie oraz realizacji umowy na podstawie wchodzącego w życie 25 maja 2018 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), artykuł 6, paragraf 1, punkt b oraz punkt f mających treść:
„1. Przetwarzanie jest zgodne z prawem wyłącznie w przypadkach, gdy – i w takim zakresie, w jakim – spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:
b) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
f} przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.„

Jeśli wyrazicie Państwo dobrowolną zgodę, RADAM będzie przetwarzał Państwa dane w celach marketingowych. W takim przypadku podstawą prawną przetwarzania będzie udzielona zgoda. W tym przypadku dane osobowe będą przetwarzane do odwołania przez Państwa udzielonej zgody.

Administrator może udostępnić dane właściwym organom władzy publicznej w przypadku jeśli wymaga tego prawo.

Do realizacji zamówienia sklep może udostępnić dane osobowe klienta podmiotom zewnętrznym które są wymagane do realizacji zamówienia, czyli: firmie kurierskiej, pośrednikowi płatności (szybkie płatności) oraz firmom rozwijającym oprogramowanie sklepu internetowego. Ilość przekazywanych danych w tych przypadkach jest ograniczona do wymaganego minimum.

Mają Państwo prawo do żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, sprostowania danych, żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych, przeniesienia Państwa danych osobowych. Mają Państwo prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem. RADAM szanuje prywatność swoich klientów i postępuje zgodnie z Polityką bezpieczeństwa ochrony i przetwarzania danych osobowych.

RADAM może udostępniać Twoje dane osobowe podmiotom wspierającym naszą firmę w świadczeniu usług drogą elektroniczną tj. firmie kurierskiej DPD, oraz operatorowi płatności PayU S.A. w celu prawidłowej realizacji usług określonych w regulaminie.

Nasz Sklep posługuje się tzw. plikami cookies (ciasteczka). Pliki te są zapisywane na komputerze Klienta przez nasz serwer i dostarczają danych statystycznych o aktywności Klienta. Klient w każdej chwili może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania cookies, choć musi mieć świadomość, że w niektórych przypadkach odłączenie tych plików może wpłynąć na utrudnienia w korzystaniu z oferty naszego Sklepu.


Pliki cookies zapisywane na komputerze Klienta przechowują informacje na temat:

 • sesji Użytkownika,
 • ostatnio oglądanych produktów,
 • zawartości koszyka,
 • zapamiętywania danych z wypełnianych formularzy,
 • oddania głosu w ankiecie.
 • prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony (Google Analytics)
 • czasu wysłania odpowiedzi
 • hosta użytkownika
 • stron referencyjnych
 • tworzenia list remarketingowych na podstawie informacji o zachowaniu, zainteresowaniach i danych demograficznych, po czym udostępnianie tych list w AdWords oraz Facebook Ads.
 • wykorzystywania danych demograficznych i danych o zainteresowaniach w raportach Analytics.

Powyższe dane nie służą do identyfikacji konkretnych przeglądających, a jedynie jako dane statystyczne. Dane statystyczne nie są udostępniane nikomu poza osobami odpowiedzialnymi za administrowanie serwisem.

Mechanizm cookies: Pliki cookies są to małe pliki tekstowe, które serwis przesyła na dysk twardy Państwa komputera poprzez przeglądarkę, z której korzystacie. Serwis wykorzystuje pliki cookies do zbierania danych statystycznych. Serwis może wykorzystywać pliki cookies również do zapamiętania preferencji użytkownika, logowania, zapamiętanie danych użytkownika. Serwis może wykorzystywać również cookies z narzędzia Google Analytics, Google Adwords, są to pliki cookies do wyświetlania odpowiednich reklam i linków oraz zbierania informacji o użytkowniku, firma Google może gromadzić takie informacje również o innych stronach wykorzystujących tą samą technologię. Więcej o polityce prywatności Google Analytics: http://www.google.com/privacy/  W przeglądarce internetowej możesz zablokować pliki cookies z tej lub wszystkich stron, zwykle dokonuje się tego w ustawieniach prywatności. Uniemożliwi to instalację tych plików na Twoim komputerze, oraz może uniemożliwić lub utrudnić korzystanie z naszego serwisu. Więcej o plikach cookies znajdziesz pod adresem: http://www.aboutcookies.org/

Jak zablokować pliki cookies w przeglądarkach:
 
w przeglądarce Chrome
http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647

w przeglądarce Mozilla Firefox
https://support.mozilla.org/pl/kb/W%C5%82%C4%85czanie%20i%20wy%C5%82%C4%85czanie%20obs%C5%82ugi%20ciasteczek

w przęglądarce Internet Explorer
http://windows.microsoft.com/pl-pl/windows7/block-enable-or-allow-cookies

w przeglądarce Opera
http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html

w przeglądarce Safari
http://support.apple.com/kb/PH5042

Aby zablokować wysyłanie informacji do Google Analytics można skorzystać z dodatku do przeglądarki, który blokuje system Google Analytics, jak to zrobić opisuje poniższa strona:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

Pliki cookies mogą mieć charakter tymczasowy lub stały.

Pliki tymczasowe są kasowane wraz z zamknięciem przeglądarki internetowej.

Pliki stałe zostają na komputerze klienta i są odpowiedzialne za zapamiętanie hasła w sklepie/zawartości koszyka.

Sklep może zbierać dane w celu poprawy użyteczności strony.

Dane zbierane są dzięki mechanizmowi Google Analytics służącemu analizie ruchu w sklepie.

Sklep za pośrednictwem serwera gromadzi również dane zwyczajowo zbierane przez administratorów systemów informatycznych, powyższe dane zbierane są dzięki logom systemowym.

Logi systemowe mogą zawierać:

Adres IP, rodzaj systemu operacyjnego, wersję przeglądarki internetowej dzięki której klient wszedł do sklepu.

Pragniemy zwrócić Państwa uwagę, że jeżeli na stronie internetowej naszego Sklepu zamieszczamy linki prowadzące do innych, nieadministrowanych przez nas stron internetowych, to nie możemy odpowiadać ani za zawartość tychże stron, ani za stopień ochrony prywatności realizowany przez administratorów tych stron. Podejmując decyzję o przejściu na takie strony, Klient czyni to na własną odpowiedzialność. Zachęcamy przy okazji do zapoznania się z polityką prywatności realizowaną przez te strony, zanim Klient udostępni im swoje dane osobowe.

W celu zapewnienia najwyższego poziomu bezpieczeństwa danych zbieranych poprzez stronę internetową, dane osobowe przesyłane poprzez stronę internetową kwazar-lampy.pl są chronione za pomocą szyfrowanego połączenia, przy użyciu protokołu SSL (Secure Socket Layer).

Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Infolinia 660 078 780
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl